O nas

Nasza firma rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku, jako "Rekord A.W." Sp. z o.o.

Na początkowym etapie naszej działalności było kilka różnych dyscyplin gospodarczych, które to dynamicznie rozwijając się utworzyły odrębne działy w strukturze naszej firmy. Jak działalność deweloperska, stacje benzynowe, różnego rodzaju usługi czy produkcja rolnicza i in.

Na przełomie 1995/1996 roku powstał dział zajmujący się tylko i wyłącznie aparaturą AKPiA. Wtedy to podpisaliśmy pierwszą umowę przedstawicielską. W roku 1998 Spółka przekształciła się w spółkę akcyjną o nazwie REKORD S.A. Naszym założeniem, od początku istnienia działu automatyki było stopniowe poszerzanie oferty tak, aby objęła pełny zakres pomiarów: przepływu, poziomu, ciśnienia czy temperatury. Aparatura producentów, których przedstawicielstwa prowadzimy była dobierana tak, abyśmy mogli utworzyć kompleksową ofertę dla przemysłu spełniającą najwyższe standardy, dedykowaną do najtrudniejszych warunków eksploatacyjnych. Z dostarczanego przez nas sprzętu i urządzeń w Polsce korzystają kopalnie, przemysł paliwowo-rafineryjny, energetyka, hutnictwo, chemia oraz wiele innych.

Zaufanie, jakie zdobyliśmy wśród naszych klientów poparte jest niezawodną i długoletnią pracą naszych urządzeń.

Oferujemy fachowe doradztwo w doborze aparatury, pełny serwis oraz profesjonalną i szybką obsługę.

 

Our company was established in 1991, as “Rekord A.W.” limited liability company.

At the beginning there were a few different branches, which dynamically developing had initiated separated departments of Rekord Group structure. For instance there was development, petrol stations, wide variety of services or agricultural production.

At the turn of 1995 and 1996 there had been established brand new department dedicated to industry, concentrating its activity only in measuring and controlling equipment. That year we signed our first representative agreement. In 1998 our company transformed itself in joint-stock company. From the beginning our intention was to widen our offer to such a degree that it embraced full scale of measuring equipment: flow, level, pressure and temperature. We selected our products very carefully to create a complete offer for industry, that matched the highest standard and was dedicated to the most difficult applications. Our devices have been operating in Poland in the following resorts: mining, refineries, power engineering, metallurgy, chemistry and many others.

Our customers trust was build upon long-term and reliable operation of our equipment.

We offer professional advice in selection and full aftersales service.

 

REKORD SA

 

Zeskanuj kod QR

REKORD S.A.

Sprawiedliwości 6 p.II
05-800 Pruszków

Tel: (22) 759-85-88, 759-85-98
Fax: (22) 759-62-97

INNE SERWISY REKORD S.A.

Serwis

tel. 22 759-62-96

serwis [AT] rekordsa [DOT] pl

zmień [AT] na @ i [DOT] na .

Log In or Register